contours

رسم خطوط الكنتور للمملكة العربية السعودية

				
					# !pip install geemap
				
			
				
					import ee
import geemap
import geemap.colormaps as cm
				
			
				
					Map = geemap.Map(center=(24, 45), zoom=5)
Map
				
			
				
					image = ee.Image("USGS/SRTMGL1_003")
				
			
				
					hillshade = ee.Terrain.hillshade(image)
				
			
				
					Map.addLayer(hillshade, {}, "Hillshade")
				
			
				
					Map.addLayer(image, {'min': 0, "max": 5000, "palette": cm.palettes.dem}, "dem", True, 0.5)
				
			
				
					contours = geemap.create_contours(image, 0, 5000, 100, region=None)
				
			
				
					Map.addLayer(contours, {'min': 0, "max": 5000, 'palette': cm.palettes.terrain}, 'contours')
				
			

تجربة الكود:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

شارك المحتوى

حمل تطبيق

خرائط السعودية المفتوحة

يوفر التطبيق مجموعة من الخدمات المكانية التي تخدم المهتمين بعلم المعلومات المكانية من خلال توفير

Made with ❤️ in Saudi Arabia 🇸🇦