colormaps

استعراض الارتفاعات للمملكة العربية السعودية من خلال صور DEM

				
					# !pip install geemap
				
			
				
					import ee
import geemap
import geemap.colormaps as cm
				
			
				
					# geemap.update_package()
				
			
				
					cm.palettes.dem
				
			
				
					cm.palettes.ndvi
				
			
				
					cm.palettes.ndwi
				
			
				
					cm.get_palette('terrain', n_class=8)
				
			
				
					cm.plot_colormap('terrain', width=8.0, height=0.4, orientation='horizontal')
				
			
				
					Map = geemap.Map(center=[24.5, 46.5], zoom=5)

palette = cm.palettes.dem
# palette = cm.palettes.terrain

dem = ee.Image('USGS/SRTMGL1_003')
vis_params = {
  'min': 0,
  'max': 4000,
  'palette': palette}

Map.addLayer(dem, vis_params, 'SRTM DEM')
Map.add_colorbar(vis_params, label="Elevation (m)", layer_name="SRTM DEM")
Map
				
			
				
					Map.add_colorbar(vis_params, label="Elevation (m)", orientation="vertical", layer_name="SRTM DEM")
				
			
				
					Map.add_colorbar(vis_params, label="Elevation (m)", orientation="vertical", layer_name="SRTM DEM", transparent_bg=True)
				
			
				
					Map.add_colorbar(vis_params, discrete=True, label="Elevation (m)", orientation="vertical", layer_name="SRTM DEM")
				
			
				
					# cm.list_colormaps()
				
			
				
					cm.plot_colormaps(width=12, height=0.4)
				
			

تجربة الكود:

شارك المحتوى

حمل تطبيق

خرائط السعودية المفتوحة

يوفر التطبيق مجموعة من الخدمات المكانية التي تخدم المهتمين بعلم المعلومات المكانية من خلال توفير

Made with ❤️ in Saudi Arabia 🇸🇦